Kollégiumunk diákönkormányzata hosszú évek óta működik aktívan.
Vezetésükkel a diákok rendszeresen részt vesznek a kollégium életében, a programok szervezésében.
Együttműködnek a kollégium vezetésével a Házirend, az éves munkaterv megalkotásától kezdve a Szervezeti Működési Szabályzat kialakításáig.
Ezeknek a dokumentumoknak véglegesítésében véleményezési jog illeti meg a diákönkormányzatot.
A kollégium sajátos intézmény, más oktatási intézményektől eltérő igények jellemzik.
Ezek meghatározzák azokat a területeket, amelyekben igazán jó eredményeket tudunk elérni.
Legfontosabb feladataink közé tartozik a diákprogramok szervezése, a jó tanár-diák kapcsolat kialakítása,
valamint a megfelelő érdekérvényesítés megteremtése a diákjogok terén.