Éves munkaterv 2016-2017

Éves munkaterv 2016-2017

 

Dózsa György Kollégium 120005 

2700  Cegléd  Rákóczi út 54-56

Tel/fax.: 53/310-988, Pénzügy: 53/313-055

OM azonosító: 040524 

Honlap:  www.dozsakollegium.hu                                          E-mail:   Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

                                                               Ikt.sz: 427/2016.

 

 A DÓZSA GYÖRGY KOLLÉGIUM

MUNKATERVE

 

2016-2017. TANÉV

 

A 2016/2017-es tanév kiemelt szakmai, nevelési-oktatási feladatai

 

 

Az éves munkatervet az alábbi tényezők figyelembevételével készítettük el:

 

   - jogszabályok, rendeletek

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

20/2012(VIII.31.)EMMI rendelet

A Kollégiumi nevelés országos alapprogramja (59/2013 (VIII.9) EMMI rendelet)

326/2013(VIII.30)Korm. rendelete

12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet. a 2016/2017. tanév rendjéről.

 

-a kollégium alapdokumentumai

  Pedagógiai Program

  SZMSZ

  Házirend

  DT SZMSZ-e

 -          a 2015/2016-os tanév vezetői értékelése

 -          kollégiumunk hagyományai

 

Jogszabályban rögzített alapfeladatunk a megfelelő lakhatási és tanulási feltételek megteremtése a hozzánk beköltöző diákok részére. Törvényből adódó kötelezettségünk a zavartalan működés biztosítása, a ránk bízott fiatalok szakmai segítése.

Mindennapi tevékenységrendszerünket jogszabályok és rendeletek rögzítik.

A kollégiumi nevelés országos alapprogramja kijelöli számunkra a mindennapi tevékenységrendszerünk, szakmai munkánk alapvető követelményeit, így a kollégiumi élet mozzanatait ennek figyelembe vételével szervezzük meg a tanév folyamán.

Az elmúlt évek tapasztalatai bebizonyították, hogy egyre hangsúlyosabbá válnak a kollégiumok szociális, gyermek – és ifjúságvédelmi, gondoskodással, esélyteremtéssel kapcsolatos alapfunkciói.

Kiemelt célunk, hogy az érzékelhetően megnövekedett szociális, családi, iskolai stb. eredetű problémákra, amelyek a nevelés, a felkészítés, a tanulókról való gondoskodás során jelentkeznek, használható megoldásokat keressünk. Segítsük a kollégistákat a hátrányok leküzdésében, bíztassuk őket, küzdjünk az esetleges motiválatlanságuk ellen! Mutassunk fel minél több értékes lehetőséget a minőségi tudás megszerzéséhez, az értelmes és igényes szabadidő eltöltéshez, az egészséges életvitel megszervezéséhez, a kulturált felnőtté váláshoz.

A nevelőtestület tagjainak szakmailag igényes és diákközpontú hozzáállása biztosítja azt, hogy ebben a tanévben is kellő figyelemben és segítségben  részesülnek a tanulásban leszakadó, kudarcélményektől szenvedő diákjaink, és  tehetséges tanulóink is.  Hatékony tanulási technikák elsajátításával, a korrepetálási lehetőségek minél szélesebb skálájának biztosításával kívánjuk segíteni a felzárkózni kívánó és a kiemelkedően tehetséges diákokat is.

 

Odafigyelést és gondoskodást, érzelmi védettséget kívánunk nyújtani kollégistáink részére. Gondoskodnunk kell arról, hogy személyiségükben pozitív irányú változások történhessenek, testileg és szellemileg a kiegyensúlyozottan fejlődhessenek!

Számítunk a Diákönkormányzat ötleteire, javaslataira és segítségére a programok megvalósításában.

Fontosnak tartjuk a sportolás jelentőségének hangsúlyozását a diákok szabadidejének megszervezésekor. Törekszünk arra, hogy az elmúlt évek jól bevált - és alaposan kihasznált - sportolási lehetőségeit újakkal bővítsük.

Kiemelt feladatunk továbbra is, hogy folytassuk a kollégiumi alapprogramban meghatározott nevelési területek követelményeinek beépítését a csoportvezetők foglalkozási terveibe, az általános és tematikus csoportfoglalkozásokat minél színvonalasabban és a diákok érdeklődéséhez igazodva tartsuk meg.

A nevelőtestület dinamizmusát, az együttműködést erősíteni kívánjuk.

A tanév folyamán törekedni fogunk arra, hogy az iskolák jobban megismerjék a kollégium életét, az itt folyó munkát. Diákjaink érdekében nagyobb együttműködésre törekszünk az intézményvezetőkkel, osztályfőnökökkel.

 

Tárgyi feltételeink több területen is javításra szorulnak. A működtető az elmúlt tanévben

- lehetőségeihez képest- támogatta a hiányosságok felszámolását. A továbbiakban is törekszünk arra, hogy a tárgyi feltételeken javítani lehessen.


ÉveS MUNKATERV Havi bontásban

2016/2017.

 

Hónap

Megnevezés

Felelős

Határidő

Várható költség

 

Augusztus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az elmúlt tanév év végén a működtetőnek leadott kollégiumi karbantartási, javítási igények elvégzésének ellenőrzése.

Tanári szobák előkészítése a tanévhez, dekorációk, tájékoztató kiírások elhelyezése a szinteken. Szükséges ellenőrzések elvégzése a diákok szobáiban. Szobakulcsok, szekrénykulcsok meglétének ellenőrzése.

 Lista összeállítása a hiányosságokról.

Csoportok kialakítása. Kérvények ellenőrzése

 

 

Farkas Albert

igazgató

 

Ungváriné Szabó Edit

igh.

Csoportvezető és kollégiumi nevelőtanárok

 

 

 

2016. 08.24. - 30.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016. 08.31.

 

 

 

 

 

 

2016.08.30.

 

 

 

 

2016. 08.30.

 

 

Étkezési- és fényképes kollégiumi kártyák ellenőrzése.

Hiányzó, megrongált kártyák listázása, újak elkészítésének szervezése

 

 

 

Csoportvezető tanárok

Edelmayer Mihály

 

KLIK Ceglédi Tankerület tanévnyitó szakmai tanácskozásán (Cegléd) való megjelenés

 

 

Farkas Albert

igazgató

 

 

Nevelőtestület tanévnyitó értekezlete

Órarend elfogadása

 

 

Munkatervhez javaslatok bekérése

 

 

Farkas Albert

igazgató

Nevelőtestület

 

Vezetőség

 

 

Házirend felülvizsgálata, észrevételek, javaslatok

 

Beköltözés a kollégiumba, tanulók fogadása

Szülői értekezlet

Hatályos Házirend ismertetése

Szobabeosztások kialakítása

Létszámegyeztetés

 

 

Farkas Albert

igazgató

 

Ungváriné Szabó Edit

igh., nevelőtestület

Csoportvezető nevelő tanárok

 

 

2016.08.31.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szeptember

 

 

 

 

 

 

 

Csoportfoglalkozások megtartása. Baleset-megelőzési – tűzvédelmi oktatás

 

 

 

 

Vezetőség

Csoportvezető nevelő tanárok

 

 

2016.09.01.

 

 

 

 

2016. 09. 08.

 

 

2016. 09. 12.

 

 

Diákönkormányzat évnyitó értekezlete.  DT munkaterv elfogadása, Házirend módosításainak véleményezése

Kollégiumi Közgyűlés

 

Dr. Kiss Istvánné Diákönkormányzatot segítő tanár

DT-vezetőségi tagok

Vezetőség

 

 

Ismerkedési est

 

Diákönkormányzat

Ungváriné Szabó Edit

igh.

Somogyi Józsefné

Józsáné Dénes Teréz

 

 

 

2016. 09. 14.

 

 

 

Nevelőtestületi értekezlet:

Házirend, Munkaterv, Éves tanulói foglalkozási terv elfogadása

 

 

Farkas Albert

igazgató

Ungváriné Szabó Edit

igh.

Nevelőtestület

 

 

2016. 09. 19.

 

 

 

 

 

 

Szakköri igények felmérése, jelentkezések

 

Szintfelmérő a 9. évfolyamosoknak és annak kiértékelése:

Matematika

Szövegértés és helyesírás

 

 

 

Nevelőtestület

 

 

 

 

Nánási László

Sztankaninecz Beatrix

 

2016. 09. 20-27.

 

 

 

2016.09.17.

 

 

 

Streetball bajnokság

 

 

Farkas Albert

igazgató

 

Diákönkormányzat

 

 

2016. 09. 19 -23.

 

 

 

Activity est

 

 

 

 

Oláhné Fehér Andrea

 

 

2016.09.27.

 

 

 

Október 1-i statisztikai jelentéshez való felkészülés, létszám- és csoportadatok, Törzskönyv kitöltése, Kérvények előkészítése és leadása ellenőrzéshez

 

 

 

Farkas Albert

igazgató

 

Ungváriné Szabó Edit

igh.

Csoportvezető tanárok

 

 

 

2016. 09. 05-tól 10.01-ig folyamatos

 

 

„Cegléd- diákéveink városa” Városnéző séta szervezése az új kollégistáknak.

 

 

 

Dr. Kiss Istvánné

Edelmayer Mihály

 

2016. 09.19–24. között

 

 

 

Cegléd - Kossuth Toborzó”

(Kossuth ceglédi toborzóbeszédének tiszteletére) – II/2. csoport - faliújság

 

 

 

 

Cemasko Elza

 

 

2016. 09. 19.

 

 

Kollégiumi tisztasági és dekorálási

verseny meghirdetése

 

 

Vezetőség

Diákönkormányzat

2016. 09. 27.

 

 

 

Csoportnaplók, szakköri naplók, éves csoportfoglalkozási tervek leadása ellenőrzéshez, statisztikai adatok csoportonkénti leadása ellenőrzéshez

 

 

 

Farkas Albert

igazgató

 

Ungváriné Szabó Edit

igh.

Csoportvezető- és szakkört vezető tanárok

 

 

 

2016. 09. 30.

 

„Gólyaavató” vetélkedő, gólyák avatása

Programterv elkészítése

Szervezés, lebonyolítás, vetélkedő, győztesek díjazása

DISCO

Diákönkormányzat

 

 

csoportvezető nevelő tanárok

2016. 09.29.

 

 

Ismeretterjesztő előadás a forint bevezetésének 70. évfordulója (2016. augusztus 1.) kapcsán

 

Edelmayer Mihály

 

2016.09. 26.

 

 

 

KIR személyi nyilvántartás ellenőrzése

 

 

 

 

Farkas Albert

igazgató

 

 

2016.09.30.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Október

 

 

 

 

 

Szakköri foglalkozások beindítása

„Érdeklődési körök” listájának elhelyezése a faliújságon

 

 

 

Szakköröket vezető tanárok

 

Vezetőség

 

2016.10.01-től órarend szerint folyamatos

2017. 05.30-ig

(végzősöknek 2016.04.30-ig)

 

 

Pintér János teke emlékverseny szervezése, lebonyolítása

 

 

Farkas Albert

igazgató

Józsáné Dénes Teréz

 

2016. 10.05 -08.

 

 

1849. október 6. - megemlékezés az aradi vértanúkról. Faliújságot készít I/2. csoport

 

 

Oláhné Fehér Andrea

 

2016. 10. 05.

 

 

Szakmai anyag összeállítása a honlap frissítéséhez

 

 

Edelmayer Mihály

 

2016. 10. 10.

 

 

A kollégiumi életet bemutató kisfilm(video )pályázat meghirdetése,

lebonyolítása

 

 

Sztankaninecz Beatrix

 

2016. 10-21.

 

 

Statisztikai létszámjelentés

    

 Farkas Albert

 igazgató

 

2016. 10. 15.

 

 

 

1956. október 23. – faliújságot készít: I/1. csoport

 

Koszorúzás

 

 

 

 

Somogyi Józsefné

 

 

Vezetőség

Diákönkormányzat        

 

2016. 10. 19.

 

 

 

2016. 10. 23.

 

 

 

 

Október 23. – NEMZETI ÜNNEP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Őszi szünet: 2016. november 2 - 4-ig. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2016. október 28. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2016. november 7. (hétfő).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

November

 

 

 

Könyvtárhasználati tájékoztató

Vendégünk Tar Lászlóné – a kollégium nyugalmazott pedagógusa, egykori igh.

 

 

Kollégiumi tájékoztató anyagok frissítése

 

Felkészülés a kapcsolatos iskolák nyílt napjaira ellátogató diákok, szülők fogadására

Nyílt napok dátumainak egyeztetése

 

 

Somogyi Józsefné

 

 

 

 

 

Farkas Albert

igazgató

Edelmayer Mihály

 

Ungváriné Szabó Edit

intézményvezető-helyettes

 

 

2016. 11.07 -12. között

 

 

 

 

2016. 11. 03.-tól folyamatos

 

 

 

 

 

Nevelési értekezlet

 

 

Témafelelős:

Vezetőség

 

 

201.11.14 - 18. között

 

 

 

Szkander bajnokság

 

Farkas Albert

igazgató

Sztankaninecz Beatrix

 

 

2016. 11.07-11.

 

 

Színházlátogatás meghirdetése, szervezése

 

 

Ungváriné Szabó Edit

 

 

2016. 11.03.-28. között

 

 

„A magyar nyelv napja” (november 13.) – Játékos nyelvi vetélkedő a kollégium diákjai és tanárai között.

 

 

Sztankaninecz Beatrix

 

2016.11.14.

 

 

November 17. „Füstmentes Nap” II/1.csoport faliújság

 

 

Dr. Kiss Istvánné

2016.11.14.

 

 

Csoportfoglalkozások látogatása

 

      

Farkas Albert

igazgató

Ungváriné Szabó Edit

igh.

 

 

2016. 11.21-30. között

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„December 1. – AIDS Világnap” – faliújságot készít: II/2. csoport

 

 

 

Cemasko Elza

 

 

2016.12.01.

 

 

 

Fogyatékkal élő emberek világnapja (december 3.)

A közösségi szolgálat keretén belül kulturális program szervezése sérült gyerekeknek

 

 

 

Oláhné Fehér Andrea

Józsáné Dénes Teréz

 

 

2016. 12.05.

 

 

Vidám Mikulás est

Táncház, Teaház -

a Diákönkormányzat szervezésével

Faliújságot készít – II/1. csoport

 

 

Dr. Kiss Istvánné

Cemasko Elza

Oláhné Fehér Andrea

Józsáné Dénes Teréz

 

2016. 12. 06.

 

 

Kollégiumi tanulószobák, aula adventi, karácsonyi dekorálása

„A legszebb adventi díszítés” verseny meghirdetése és díjazása

 

 

 

Karácsonyi faliújság készítése az aulába – I/1

 

 

Csoportvezetők irányítása mellett a szobaközösségek lakói Somogyi

Oláhné Fehér Andrea és Józsáné Dénes Teréz vezetésével - a kézműves, valamint a varró szakkör közreműködésével.

 

Somogyi Józsefné

 

2016.11 26 -12.16. között

 

 

 

                                                              

 

 

 

 

 

„Karácsony-est” szervezése, közös karácsonyi vacsorával,

társas játékokkal

 

 

Nevelőtestület

Vezetőség

Diákönkormányzat

A műsorért felelős:

  Dr. Kiss Istvánné

  Sztankaninecz Beatrix

  Cemasko Elza

  Edelmayer Mihály

 

 

 

2015. 12.14-17. között

 

 

 

 

 

Téli szünet: 2016. december 22-től 2017. január 2-ig  

 

A szünet előtti utolsó tanítási nap 2016. december 21. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2017. január 3. (kedd).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Január

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanulmányi eredmények, magatartási helyzet, közösségi tevékenység összesítése csoportszinten

 

 

 

 

Csoportvezető tanárok

 

 

 

 

 

2017. 01. 03.-től –

I. félév végéig  (01.20.) folyamatos

Írásbeli beszámolók leadásának határideje:

2016.01. 29.

 

 

Activity est

 

Oláhné Fehér Andrea

Józsáné Dénes Teréz

 

 

2017. 01. 03.

 

 

 

Puzzle kirakó verseny

 

Sztankaninecz Beatrix

Dr. Kiss Istvánné

Józsáné Dénes Teréz

 

2017. 01. 09-12.

 

           

 I. félév vége: 2017. 01. 20.

Az iskolák 2017. 01.27-ig értesítik a tanulókat és a szülőket az elért tanulmányi eredményekről.

 

 

Csoportfoglalkozás látogatások

 

 

 

 

Csoportnaplók, szakköri naplók, Kérvények és Törzskönyv vezetésének ellenőrzése

 

 

Farkas Albert

igazgató

Ungváriné Szabó Edit

igh.

 

 

 

Vezetőség

2017. 01. 05-22. között

 

 

 

 

             

 

 

Palacsintakészítő verseny a sütő-főző szakkör szervezésében

 

 

Sztankaninecz Beatrix

2017. 01.08.

 

 

Asztalitenisz bajnokság

 

 

Farkas Albert

igazgató

 

2017. 01. 12.

 

A Magyar kultúra napja (január 22.) részvétel a városi megemlékezésen

Faliújságot készít –I/2csoport

 

Ungváriné Szabó Edit

igh.

 

Oláhné Fehér Andrea

Józsáné Dénes Teréz

 

2017.01.22.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Február

 

Félévzáró nevelőtestületi értekezlet

A kollégiumi nevelőtanárok, csoportvezetők írásbeli beszámolói alapján a nevelőtestület és a vezetőség értékeli a pedagógiai munka eredményeit, hatékonyságát, a kollégista tanulók féléves tanulmányi mutatóit, közösségi munkáját, a magatartási helyzetet

Diákönkormányzat 

Beszámoló készítése az I.félévben végzett munkáról

 

Vezetői értékelés megküldése a Fenntartónak

 

 

 

Vezetőség

Nevelőtestület tagjai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Kiss Istvánné Diákönkormányzatot segítő tanár

 

Farkas Albert

igazgató

 

 

2017.02.02.- 09. között

(előzetes egyeztetést követően)

 

 

Csocsó bajnokság

 

 

Farkas Albert

igazgató

Józsáné Dénes Teréz

 

2017.02.08 – 12.

 

„Valentin-nap” - Faliújságot készít – II/1. csoport

Versíró verseny

Valentin napi est

 

Dr. Kiss Istvánné

 

Diákönkormányzat

 

2017.02.14.

 

 

Kollégiumi farsang

Disco

 

 

Vezetőség

Diákönkormányzat

 

2017.02.20-28. között

 

 

„A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja”

(február 25.)  

Faliújságot készít – II/2. csoport

 

 

 

Cemasko Elza

 

2017.02.23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Március

 

 

 

 

 

 

 

 

Nőnapi meglepetés – fiúk köszöntik a női dolgozókat és a lányokat

Nőnapi táncmulatság

Plakátot készít -I/1. csoport

 

 

Férfi tanárok és fiú kollégisták

 

 

Diákönkormányzat

Somogyi Józsefné

 

 

2017. 03. 08.

 

 

Megemlékezés 1848. március 15-ről - Faliújságot készít – II/1. csoport

 

Koszorúzás

 

 

 

 

Dr. Kiss Istvánné

 

Vezetőség

Diákönkormányzat

 

2017. 03.10.

 

 

Víz világnapja (március 22.)

- Előadás vetítéssel

Faliújságot készít – I/2

 

 

Edelmayer Mihály

 

Oláhné Fehér Andrea

Józsáné Dénes Teréz

 

2017. 03. 22.

 

 

„Március 27. -Színházi világnap”

Színházlátogatás megszervezése a PIMI-s diákok előadására

 

 

 

Vezetőség

 

 

 

2017.03. 27.

 

 

Kispályás foci - házi bajnokság

 

Farkas Albert

igazgató

Józsáné Dénes Teréz

 

 

2017.03. 28.

 

 

 

Április

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                        

 

 

„A magyar költészet napja (április 11.)

Faliújságot készít – II/2. csoport

 

 

 

Cemasko Elza

  2017.04.11.

 

„A holokauszt áldozatainak emléknapja” (április 16.)

Faliújságot készít –I/2. csoport

 

Oláhné Fehér Andrea

Józsáné Dénes Teréz

2017. 04.12.

 

 

 

Tavaszi szünet: 2017. április 13-tól 2017. április 18-ig

A szünet előtti utolsó tanítási nap 2017. április 12. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2017. április 19. (szerda)

 

Csoportfoglalkozás látogatások

(Csoportnaplók, szakköri naplók, Kérvények és Törzskönyv vezetésének ellenőrzése

 

 

      

 

Vezetőség

 

2017. 04. 19 -28. között

 

 

Húsvét - Faliújságot készít – I/1. csoport

 

 

Somogyi Józsefné

2017. 04.12.

 

 

 

KOLLÉGIUMI BALLAGÁS

végzőseink ünnepélyes búcsúztatása, jutalmak átadása.

Közös ünnepi vacsora

Műsor szervezése

 

A nevelőtestület minden tagja

Diákönkormányzat

Vezetőség

 

Dr. Kiss Istvánné

Somogyi Józsefné

Józsáné Dénes Teréz

Edelmayer Mihály

2017.04.25-27. között (előzetes egyeztetést követően)

 

 

 

„Tánc világnapja – április 29.”

Művészeti iskolásaink előadásának megtekintése

Faliújságot készít – II/2

 

 

Vezetőség

 

 

 

Cemasko Elza

2017.04.25-29. között

 (előzetes egyeztetést követően)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Május

 

 

 

 

 

 

 

Május 4. –a tűzoltók napja

bemutató, laktanya látogatás szervezése

 

 

Oláhné Fehér Andrea Józsáné Dénes Teréz

 

 

2017.05.08-12. között

(előzetes egyeztetést követően)

 

 

 

 

Nevelési értekezlet

 

 

 

 

Témafelelős:

Vezetőség

 

2017. 05.08-11.

között

(előzetes egyeztetést követően)

 

 

 

Ping-pong verseny

 

 

Farkas Albert

igazgató

 

 

 

 

2017. 05.03.

 

 

Anyák-napi megemlékezés

Tematikus megemlékezés csoportszinten

 

Faliújságot készít – I/2. csoport

 

 

Csoportvezető tanárok

 

 

 

Oláhné Fehér Andrea

Józsáné Dénes Teréz

 

2017. 05.04.

 

Tanulmányi eredmények ellenőrzése, következő tanévre szóló kérvények beszedése

Csoportvezető tanárok

Folyamatos egész hónapban(végzősöktől 05.03-ig)

 

Színházlátogatás meghirdetése, szervezése

Ungváriné Szabó Edit

 

2017.05.02-31.

 

„Te szedd nap”

(május 21.)

a kollégium környékének

 szépítése.

Diákok, tanárok közös megmozdulása,főzés , közös szabadidős program

 

Vezetőség

Nevelőtestület

Diákönkormányzat

 

2017. 05.18.-21. között (előzetes egyeztetést követően)

A Program meghirdetése: 2017.05.02.

 

Diákönkormányzat évzáró értekezlete

Diákönkormányzat

Dr. Kiss Istvánné

Diákönkormányzatot segítő tanár

2017. 05.21.-28. között

 (előzetes egyeztetést követően)

 

 

Május 31. –Dohányzásmentes világnap –vetítéssel egybekötött előadás

 

Edelmayer Mihály

2017. 05.31.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Június

 

 

„Június 4. – a nemzeti összetartozás napja- nemzeti emléknap a trianoni békeszerződés évfordulójára”

- rövid emlékező műsor

– Faliújság készítése – II/1

 

 

Diákönkormányzat

 

 

 

Dr. Kiss Istvánné

 

 

2017.06.01.

 

 

„Pedagógusnap”– faliújság készítése és elhelyezése az aulában – I/1.

Köszöntő műsor

 

 

Somogyi Józsefné

 

 

Diákönkormányzat

 

2017.06.01.

 

 

Június 5. – környezetvédelmi világnap- játékos ismeretterjesztő előadás

 

Sztankaninecz Beatrix

 

2017.06.06.

 

 

Szobák átadása leltár szerint a nyári szünetre

 

Csoportvezető tanárok

2017.06.01-15. között folyamatos

 

 

Étkezési kártyák és fényképes

kártyák leadásának megszervezése

 

 

Csoportvezető tanárok

Edelmayer Mihály

2017.06.01-15. között folyamatos

 

 

Középiskolákba történő beiratkozásokkal egy időben a kollégiumi beiratkozás megszervezése, időpontok egyeztetése a kapcsolatos iskolákkal

 

 

Vezetőség

Nevelőtestület

 

Hivatalos beiratkozások napjain intézményenként

 

Nyári gyakorlatra maradó diákok szobabeosztásának elkészítése és tanári munkarend kiírása

 

Ungváriné Szabó Edit

igh.

 

2017.06.15.

 

Csoportok év végi tanulmányi eredményének, közösségi tevékenységének, magatartási adatainak összesítése, írásbeli

beszámolók elkészítése

 

 

Csoportvezető tanárok

Vezetőség

 

 

 

2017.06.22.

 

 

Nevelőtestületi tanévzáró értekezlet –vezetői beszámoló elfogadása, tanév értékelése

Vezetői értékelés megküldése a Fenntartónak

Diákönkormányzat év végi beszámolója

 

Vezetőség

Nevelőtestület

 

 

 

Dr. Kiss Istvánné

diákönkormányzatot segítő tanár

 

 

2017.06.26.-30. között (előzetes egyeztetést követően)

 

 

 

 

 

 

Július

 

Kollégiumi felvételről szóló értesítések megküldése

Farkas Albert

igazgató

2017.07.06-tól

 

             

 

A Dózsa György Kollégium Éves Munkatervét a nevelőtestület a 2016. szeptember 19-én megtartott nevelőtestületi értekezleten megvitatta és elfogadta.

 

 

 

 

Cegléd, 2016. szeptember 19.

 

 

 

                                                                                                          Készítette: Farkas Albert

                                                                        P.H.                                                  igazgató